fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaDescriptionเครื่องพิมพ์ , เครื่องอัดสำเนา , เครื่องโรเนียว , เครื่องถ่ายเอกสาร , RISO , RISO GRAPH, งานพิมพ์ , งาน บวช, งานแต่ง , ร้านถ่ายเอกสาร, "> fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaKeywordเครื่องพิมพ์ , เครื่องอัดสำเนา , เครื่องโรเนียว , เครื่องถ่ายเอกสาร , RISO , RISO GRAPH, งานพิมพ์ , งาน บวช, งานแต่ง , ร้านถ่ายเอกสาร, "> ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X300 DPI โรเนียว fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaDescriptionเครื่องพิมพ์ , เครื่องอัดสำเนา , เครื่องโรเนียว , เครื่องถ่ายเอกสาร , RISO , RISO GRAPH, งานพิมพ์ , งาน บวช, งานแต่ง , ร้านถ่ายเอกสาร, "/>

 โทร.02-720-5588 / 092-264-5288
 Hot Line : 081-819-9754
 ID Line : @ cmacsupply
 Email : info@cmacsupply.com
 เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ  เครื่องถ่ายเอกสารสี ขาวดำมือสอง  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว มือสอง  อัตราค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  TONER INK DRUM DV MASTER FLIM  อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์  ระบบบริการ  วิธีการชำระเงิน
เพิ่มเพื่อน Line :
Website : Contact :

ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Description

 

 

รหัสสินค้า  41123

ราคา  0.00  บาท  (สนใจติดต่อสอบถาม)

คุณสมบัติเครื่อง

1.       เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์ สำหรับปรุกระดาษไขในตัว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

2.       ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 25 วินาที สำหรับต้นฉบับ A4

3.       สามารถเลือกใช้ได้กับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น , รูปภาพ หรือ ลายเส้นกับรูปภาพ ในต้นฉบับใบเดียวกัน รวมทั้งหนังสือเล่มหนา

4.       พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาได้ใหญ่สุดขนาด B4 (251mm. x 357mm.)

5.       ใช้กระดาษสำหรับพิมพ์ได้ตั้งแต่ขนาด 100 x 148mm.  ถึง  310 mm x 432 mm.

6.       ความละเอียดในการสร้างภาพ 300 x  300 จุดต่อตารางนิ้ว

7.       สามารถป้อนต้นฉบับได้ตั้งแต่ขนาด 50 x 90 mm.  ได้ถึง  310 mm x 432 mm.

8.       มีระบบลบสันกลางของหนังสือที่เป็นเล่มได้ และกำหนดความกว้างของสันกลางที่จะลบได้

9.       สามารถปรับความเข้มจางของการสแกนต้นฉบับได้ 5 ระดับ

10.    สามารถย่อได้ 4 ระดับคือ 94%, 87%, 82%, 71% ขยายได้ 3 ระดับคือ 116%, 122%, 141%

11.    มีระบบ CONFIDENTIAL เพื่อดึงกระดาษไขต้นฉบับที่เป็นความลับออกจากลูกโม่ หลังจบการใช้งานแล้ว

12.    สามารถจัดตำแหน่งของเอกสารได้ทั้ง  สูง-ต่ำ  ซ้าย-ขวา

13.    มีปุ่มประหยัดหมึกเพื่อลดปริมาณหมึกให้ใช้น้อยลง

14.    ถาดป้อนกระดาษ และถาดรองรับสำเนาสามารถรับกระดาษได้ถึง 1,000 แผ่น

15.    กล่องเก็บกระดาษไขทิ้งได้ 100 แผ่น

16.    กระดาษไขใช้ได้ 250 แผ่น ต่อม้วน

17.    มีระบบ Two-up สำหรับการพิมพ์ 2 ต้นฉบับให้อยู่ในสำเนาใบเดียว

18.    ระบบตัดไฟและหรี่ไฟอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลาทำงานได้

19.    ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 130 แผ่นต่อนาที  สามารถปรับความเร็วได้ 5 ระดับ

20.    มีระบบโปรแกรมจัดกลุ่มสำเนาเพื่อจัดเป็นชุด ตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการได้

21.    ตั้งจำนวนการพิมพ์ได้ 1-9,999 แผ่น

22.    ขนาดของเครื่อง 1,415 x 655 x 665 mm. (ขณะใช้งาน) และ 780 x 655 x 665 mm. (เมื่อเก็บ) น้ำหนัก 100 กก.

23.    ใช้ได้กับกระดาษที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 46-157 กรัม ต่อตารางเมตร

24.    ใช้กับไฟฟ้า 220-240 โวลต์  50-60 เฮอร์ท 2.2 แอมป์

 

25.    รับประกันการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ฟรีทุกชิ้นที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา  1   ปี

เครื่องพิมพ์ ในหมวดเดียวกัน

ริโซ่กราฟ EZ 200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ CZ 180 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ CZ 180 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ CZ 180 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ CZ 100 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ CZ 100 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ CZ 100 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 570 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 570 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 570 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A3 600 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 221 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 221 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 221 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A3 300X600 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 370 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 370 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 370 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A3 300X600 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X600 DPI

ริโซ่กราฟ RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ331 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ331 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso EZ331 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ RZ330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ RZ330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso RZ330 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ230 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ230 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso EZ230 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ371 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ371 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso EZ371 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ความเห็นของผู้ชม