fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaDescriptionศูนย์เครื่องถ่ายเอกสาร,ราคาเครื่องถ่ายเอกสาร,การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร,ประวัติเครื่องถ่ายเอกสาร,รูปเครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป SHARP, เครื่องถ่ายเอกสาร+ราคา,เครื่องถ่ายเอกสารใหม่,แหล่งจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องถ่ายเอกสารKONICA MINOLTA โคนิก้ามินอลต้า, หมึกเครื่องถ่ายเอกสารKONICA"> fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaKeywordศูนย์เครื่องถ่ายเอกสาร,ราคาเครื่องถ่ายเอกสาร,การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร,ประวัติเครื่องถ่ายเอกสาร,รูปเครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป SHARP, เครื่องถ่ายเอกสาร+ราคา,เครื่องถ่ายเอกสารใหม่,แหล่งจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องถ่ายเอกสารKONICA MINOLTA โคนิก้ามินอลต้า, หมึกเครื่องถ่ายเอกสารKONICA"> Riso RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaDescriptionศูนย์เครื่องถ่ายเอกสาร,ราคาเครื่องถ่ายเอกสาร,การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร,ประวัติเครื่องถ่ายเอกสาร,รูปเครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป SHARP, เครื่องถ่ายเอกสาร+ราคา,เครื่องถ่ายเอกสารใหม่,แหล่งจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องถ่ายเอกสารKONICA MINOLTA โคนิก้ามินอลต้า, หมึกเครื่องถ่ายเอกสารKONICA"/>

 โทร.02-720-5588 / 092-264-5288
 Hot Line : 081-819-9754
 ID Line : @ cmacsupply
 Email : info@cmacsupply.com
 เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ  เครื่องถ่ายเอกสารสี ขาวดำมือสอง  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว มือสอง  อัตราค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  TONER INK DRUM DV MASTER FLIM  อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์  ระบบบริการ  วิธีการชำระเงิน
เพิ่มเพื่อน Line :
Website : Contact :

ริโซ่กราฟ RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Description

 

รหัสสินค้า 41115

ราคา :   0.00 บาท  (สนใจติดต่อสอบถาม) 

คุณสมบัติของเครื่อง

1.       เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์  สำหรับปรุกระดาษไขในตัว  ควบคุมการทำงานด้วยระบบ

ไมโครโปรเซสเซอร์

2.       ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 25 วินาที  สำหรับต้นฉบับ A4

3.       สามารถเลือกใช้ได้กับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น  รูปภาพ  หรือ ลายเส้นกับรูปภาพในต้นฉบับใบเดียวกัน  รวมทั้งหนังสือเล่มหนา

4.       พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาได้ใหญ่สุดขนาด A4 (210 290 mm.)

5.       ใช้กระดาษสำหรับพิมพ์ได้ตั้งแต่ขนาด 100 x 148 มม. ถึง 297 432 มม.

6.       ความละเอียดในการสร้างภาพ 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว

7.       สามารถป้อนต้นฉบับได้ตั้งแต่ขนาด 50 90 mmถึง 257 364 mm.

8.       มีระบบลบสันกลางของหนังสือที่เป็นเล่มได้  และกำหนดความกว้างของสันกลางที่จะลบได้

9.       สามารถปรับความเข้ม  จาง ของการสแกนต้นฉบับได้ 5 ระดับ

10.    สามารถย่อได้ 4 ระดับ คือ 94% , 87% , 82% , 71% ขยายได้ 3 ระดับ คือ 116% , 122% , 141%

11.    มีระบบ CONFIDENTIAL เพื่อดึงกระดาษไขต้นฉบับที่เป็นความลับออกจากลูกโม่ หลังจบการใช้งานแล้ว

12.    สามารถจัดตำแหน่งของเอกสารได้ทั้ง สูง  ต่ำ , ซ้าย  ขวา

13.    มีปุ่มประหยัดหมึกเพื่อลดปริมาณหมึกให้ใช้น้อยลง

14.    ถาดป้อนกระดาษ และถาดรองรับสำเนาสามารถรับกระดาษได้ถึง 1,000 แผ่น

15.    กล่องเก็บกระดาษไขทิ้งได้ 100 แผ่น

16.    กระดาษไขใช้ได้ 295 แผ่นต่อม้วน

17.    มีระบบ Two – up สำหรับการพิมพ์ 2 ต้นฉบับให้อยู่ในสำเนาใบเดียว

18.    ระบบตัดไฟและหรี่ไฟอัตโนมัติ  และสามารถตั้งเวลาทำงานได้

19.    ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 130 แผ่นต่อนาที  สามารถปรับความเร็วได้ 5 ระดับ

20.    มีระบบโปรแกรมจัดกลุ่มสำเนาเพื่อจัดเป็นชุด  ตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการได้

21.    ตั้งจำนวนการพิมพ์ได้ 1  9,999 แผ่น

22.    ขนาดของเครื่อง 1360 645 660 มม. (ขณะใช้งาน) และ 775 645 660 มม. (เมื่อเก็บ) น้ำหนัก95 กก.

23.    ใช้ได้กับกระดาษที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 46  157 กรัมต่อตารางเมตร

24.    ใช้กับไฟฟ้า 220 – 240 โวลต์ , 50  60 เฮอร์ท , 2.2 แอมป์

25.    ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น


 

ภาพที่เห็นเป็นการโฆษณา และเป็นการเพิ่มชุดอุปกรณ์เสริมในบางรุ่นเท่านั้น


เครื่องพิมพ์ ในหมวดเดียวกัน

ริโซ่กราฟ EZ 200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ CZ 180 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ CZ 180 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ CZ 180 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ CZ 100 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ CZ 100 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ CZ 100 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 570 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 570 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 570 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A3 600 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 221 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 221 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 221 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A3 300X600 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 370 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 370 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 370 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A3 300X600 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X600 DPI

ริโซ่กราฟ RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ331 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ331 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso EZ331 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ RZ330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ RZ330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso RZ330 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ230 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ230 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso EZ230 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ371 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ371 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso EZ371 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ความเห็นของผู้ชม