fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaDescription เครื่องถ่ายสัญญาTGC , บริการสัญญาเครื่องถ่ายเอกสาร,บริการรายปีเครื่องถ่ายเอกสาร , COPYPRINT , TONERLASERโทนเนอร์เลเซอร์ , DRUMดรัมเครื่องถ่ายเอกสารแฟกซ์ , INKหมึกอิงค์เจต , FAXเครื่องแฟกซ์เครื่องโทรสาร , RISOเครื่องทำสำเนา , XEROXซีร็อคเครื่องหมึกดรัม , BROTHERบราเดอร์เครื่องหมึกดรัม ,"> fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaKeyword เครื่องถ่ายสัญญาTGC , บริการสัญญาเครื่องถ่ายเอกสาร,บริการรายปีเครื่องถ่ายเอกสาร , COPYPRINT , TONERLASERโทนเนอร์เลเซอร์ , DRUMดรัมเครื่องถ่ายเอกสารแฟกซ์ , INKหมึกอิงค์เจต , FAXเครื่องแฟกซ์เครื่องโทรสาร , RISOเครื่องทำสำเนา , XEROXซีร็อคเครื่องหมึกดรัม , BROTHERบราเดอร์เครื่องหมึกดรัม ,"> Riso EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaDescription เครื่องถ่ายสัญญาTGC , บริการสัญญาเครื่องถ่ายเอกสาร,บริการรายปีเครื่องถ่ายเอกสาร , COPYPRINT , TONERLASERโทนเนอร์เลเซอร์ , DRUMดรัมเครื่องถ่ายเอกสารแฟกซ์ , INKหมึกอิงค์เจต , FAXเครื่องแฟกซ์เครื่องโทรสาร , RISOเครื่องทำสำเนา , XEROXซีร็อคเครื่องหมึกดรัม , BROTHERบราเดอร์เครื่องหมึกดรัม ,"/>

 โทร.02-720-5588 / 092-264-5288
 Hot Line : 081-819-9754
 ID Line : @ cmacsupply
 Email : info@cmacsupply.com
 เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ  เครื่องถ่ายเอกสารสี ขาวดำมือสอง  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว มือสอง  อัตราค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  TONER INK DRUM DV MASTER FLIM  อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์  ระบบบริการ  วิธีการชำระเงิน
เพิ่มเพื่อน Line :
Website : Contact :

ริโซ่กราฟ EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Description

 

รหัสสินค้า 41112

ราคา :   0.00 บาท  (สนใจติดต่อสอบถาม) 

คุณสมบัติของเครื่อง

1.        เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์ สำหรับปรุกระดาษไขในตัว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

2.        ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 25 วินาที สำหรับต้นฉบับ A4

3.        สามารถเลือกใช้กับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น , รูปภาพ , ลายเส้นพร้อมรูปภาพ และต้นฉบับจากดินสอในต้นฉบับใบเดียวกัน รวมทั้งหนังสือเล่มหนา

4.        พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาได้ใหญ่สุดขนาด F4 (210 mm. x 357 mm.)

5.        ใช้กระดาษสำหรับพิมพ์ได้ตั้งแต่ขนาด 100 148mm.  ถึง  310 x 432 mm.

6.        ความละเอียดในการสร้างภาพ 300  300 จุดต่อตารางนิ้ว

7.        สามารถป้อนต้นฉบับได้ตั้งแต่ขนาด 50 90 mm ได้ถึง 310 432 mm.

8.        มีระบบลบสันกลางของหนังสือที่เป็นเล่มได้ และกำหนดความกว้างของสันกลางที่จะลบได้

9.        สามารถปรับความเข้มจางของการสแกนต้นฉบับได้ 5 ระดับ

10.     สามารถย่อได้ 4 ระดับคือ 94%, 87%, 82%, 71% ขยายได้ 3 ระดับคือ 116%, 122%, 141%

11.     มีระบบ CONFIDENTIAL เพื่อดึงกระดาษไขต้นฉบับที่เป็นความลับออกจากลูกโม่ หลังจบการใช้งานแล้ว

12.     สามารถจัดตำแหน่งของเอกสารได้ทั้ง  สูง-ต่ำ  ซ้าย-ขวา

13.     มีระบบประหยัดหมึกเพื่อลดปริมาณหมึกให้ใช้น้อยลง

14.     ถาดป้อนกระดาษ และถาดรองรับสำเนาสามารถรับกระดาษได้ถึง 1,000 แผ่น

15.     กล่องเก็บกระดาษไขทิ้งได้ 100 แผ่น

16.     กระดาษไขใช้ได้ 250 แผ่น ต่อม้วน

17.     มีระบบ Two-up สำหรับการพิมพ์ 2 ต้นฉบับให้อยู่ในสำเนาใบเดียว

18.     ระบบตัดไฟและหรี่ไฟอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลาทำงานได้

19.     ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 130 แผ่นต่อนาที  สามารถปรับความเร็วได้ 5 ระดับ

20.     มีระบบโปรแกรมจัดกลุ่มสำเนาเพื่อจัดเป็นชุด ตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการได้

21.     ตั้งจำนวนการพิมพ์ได้ 1-9,999 แผ่น

22.     ขนาดของเครื่อง 1,380 x 645 x 660 mm(ขณะใช้งาน) และ 775 x 645 x 660 mm(เมื่อเก็บ) น้ำหนัก 100 กก.

23.     ใช้ได้กับกระดาษที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 46-157 กรัม ต่อตารางเมตร

24.     ใช้กับไฟฟ้า 220-240 โวลต์  50-60 เฮอร์ท 2.2 แอมป์

25.     สามารถตั้งรหัสผู้ใช้งานได้ 100 รหัส

26.  รับประกันการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ฟรีทุกชิ้นที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา 1 ปี


 

ภาพที่เห็นเป็นการโฆษณา และเป็นการเพิ่มชุดอุปกรณ์เสริมในบางรุ่นเท่านั้น

เครื่องพิมพ์ ในหมวดเดียวกัน

ริโซ่กราฟ EZ 200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ CZ 180 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ CZ 180 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ CZ 180 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ CZ 100 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ CZ 100 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ CZ 100 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 570 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 570 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 570 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A3 600 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 221 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 221 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 221 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A3 300X600 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 370 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 370 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 370 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A3 300X600 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
ริโซ่กราฟ EZ 330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X600 DPI

ริโซ่กราฟ RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ331 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ331 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso EZ331 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ RZ330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ RZ330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso RZ330 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ230 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ230 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso EZ230 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ371 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ371 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Short_Description
Riso EZ371 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ความเห็นของผู้ชม