โทร.02-720-5588 / 092-264-5288
 Hot Line : 081-819-9754
 ID Line : @ cmacsupply
 Email : info@cmacsupply.com
 เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ  เครื่องถ่ายเอกสารสี ขาวดำมือสอง  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว มือสอง  อัตราค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  TONER INK DRUM DV MASTER FLIM  อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์  ระบบบริการ  วิธีการชำระเงิน
เพิ่มเพื่อน Line :
Website : Contact :

ริโซ่กราฟ RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

 

รหัสสินค้า 41115

ราคา :   0.00 บาท  (สนใจติดต่อสอบถาม) 

คุณสมบัติของเครื่อง

1.       เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์  สำหรับปรุกระดาษไขในตัว  ควบคุมการทำงานด้วยระบบ

ไมโครโปรเซสเซอร์

2.       ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 25 วินาที  สำหรับต้นฉบับ A4

3.       สามารถเลือกใช้ได้กับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น  รูปภาพ  หรือ ลายเส้นกับรูปภาพในต้นฉบับใบเดียวกัน  รวมทั้งหนังสือเล่มหนา

4.       พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาได้ใหญ่สุดขนาด A4 (210 290 mm.)

5.       ใช้กระดาษสำหรับพิมพ์ได้ตั้งแต่ขนาด 100 x 148 มม. ถึง 297 432 มม.

6.       ความละเอียดในการสร้างภาพ 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว

7.       สามารถป้อนต้นฉบับได้ตั้งแต่ขนาด 50 90 mmถึง 257 364 mm.

8.       มีระบบลบสันกลางของหนังสือที่เป็นเล่มได้  และกำหนดความกว้างของสันกลางที่จะลบได้

9.       สามารถปรับความเข้ม  จาง ของการสแกนต้นฉบับได้ 5 ระดับ

10.    สามารถย่อได้ 4 ระดับ คือ 94% , 87% , 82% , 71% ขยายได้ 3 ระดับ คือ 116% , 122% , 141%

11.    มีระบบ CONFIDENTIAL เพื่อดึงกระดาษไขต้นฉบับที่เป็นความลับออกจากลูกโม่ หลังจบการใช้งานแล้ว

12.    สามารถจัดตำแหน่งของเอกสารได้ทั้ง สูง  ต่ำ , ซ้าย  ขวา

13.    มีปุ่มประหยัดหมึกเพื่อลดปริมาณหมึกให้ใช้น้อยลง

14.    ถาดป้อนกระดาษ และถาดรองรับสำเนาสามารถรับกระดาษได้ถึง 1,000 แผ่น

15.    กล่องเก็บกระดาษไขทิ้งได้ 100 แผ่น

16.    กระดาษไขใช้ได้ 295 แผ่นต่อม้วน

17.    มีระบบ Two – up สำหรับการพิมพ์ 2 ต้นฉบับให้อยู่ในสำเนาใบเดียว

18.    ระบบตัดไฟและหรี่ไฟอัตโนมัติ  และสามารถตั้งเวลาทำงานได้

19.    ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 130 แผ่นต่อนาที  สามารถปรับความเร็วได้ 5 ระดับ

20.    มีระบบโปรแกรมจัดกลุ่มสำเนาเพื่อจัดเป็นชุด  ตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการได้

21.    ตั้งจำนวนการพิมพ์ได้ 1  9,999 แผ่น

22.    ขนาดของเครื่อง 1360 645 660 มม. (ขณะใช้งาน) และ 775 645 660 มม. (เมื่อเก็บ) น้ำหนัก95 กก.

23.    ใช้ได้กับกระดาษที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 46  157 กรัมต่อตารางเมตร

24.    ใช้กับไฟฟ้า 220 – 240 โวลต์ , 50  60 เฮอร์ท , 2.2 แอมป์

25.    ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น


 

ภาพที่เห็นเป็นการโฆษณา และเป็นการเพิ่มชุดอุปกรณ์เสริมในบางรุ่นเท่านั้น


เครื่องพิมพ์ ในหมวดเดียวกัน

ริโซ่กราฟ เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH SF-5330 E II A3 300X600 DPI / SF-5230 E II B4 300X600 DPI /SF-5130 E II F14 300X600 DPI / CV-3030 A4 300X600 DPI / CV-3230 B4 300X600 DPI

ริโซ่กราฟ EZ 200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ CZ 180 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ CZ 180 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ CZ 180 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ CZ 100 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ CZ 100 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ CZ 100 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 570 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 570 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 570 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A3 600 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 231 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 221 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 221 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 221 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A4 300X300 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 590 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A3 300X600 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 370 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 370 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 370 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH A3 300X600 DPI โรเนียว

ริโซ่กราฟ EZ 330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH

ริโซ่กราฟ EZ 330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISO GRAPH B4 300X600 DPI

ริโซ่กราฟ RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

Riso RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

Riso EZ220 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ331 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ331 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

Riso EZ331 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

Riso RZ200 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ RZ330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ RZ330 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

Riso RZ330 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ230 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ230 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

Riso EZ230 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ริโซ่กราฟ EZ371 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

ริโซ่กราฟ EZ371 เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH

Riso EZ371 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที

ความเห็นของผู้ชม