โทร.02-720-5588 / 092-264-5288
 Hot Line : 081-819-9754
 ID Line : @ cmacsupply
 Email : info@cmacsupply.com
 เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ  เครื่องถ่ายเอกสารสี ขาวดำมือสอง  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว มือสอง  อัตราค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  TONER INK DRUM DV MASTER FLIM  อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์  ระบบบริการสัญญารายปี  วิธีการชำระเงิน
เพิ่มเพื่อนระบบบริการซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาฯ

 

 บริการซ่อม   ดังนี้

 

1.       เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์สำเนาอัตโนมัติ เครื่องโทรสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

2.       บริษัทฯ มีช่างผู้ชำนาญงาน และประสบการณ์ในการซ่อม อีกทั้งรวดเร็วในการเข้าซ่อมและให้บริการ

3.       บริษัทฯ  มีพนักงานไว้สำหรับแนะนำลูกค้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้เครื่องได้ทันที

4.    ในกรณีเครื่องขัดข้อง ทางบริษัทฯ จัดส่งช่างเข้าบริการให้ในเวลาทำงาน หากอยู่ในเขตต่างจังหวัดและปริมณฑล จะจัดส่งช่างเข้าบริการภายใน 1 วัน  (เวลาทำงานตามปกติ)

5.       บริษัทฯ จะดำเนินการซ่อม / เปลี่ยนอะไหล่ให้ทันที  หลังจากได้รับอนุมัติซ่อมอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ / เอกชน

 

 

บริการหลังการขาย  ดังนี้

 

1.     บริษัทฯ รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ  พร้อมจัดช่างเข้าตรวจเช็ค  ทำความสะอาดตามปริมาณการใช้งานของเครื่องในแต่ละรุ่น

2.     บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องปัจจุบัน และ บริษัทฯ มีอะไหล่ /วัสดุสิ้นเปลือง พร้อมที่จะรองรับต่อไป

3.       บริษัทฯ  มีพนักงานไว้สำหรับแนะนำลูกค้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้เครื่องได้ทันที

4.       บริษัทฯ จัดส่งช่างเข้าบริการเมื่อมีการแจ้งซ่อม โดยไม่คิดค่าบริการ

5.    ในกรณีเครื่องขัดข้อง ทางบริษัทฯ จัดส่งช่างเข้าบริการให้ในเวลาทำงาน หากอยู่ในเขตต่างจังหวัดและปริมณฑล จะจัดส่งช่างเข้าบริการภายใน 1 วัน  (เวลาทำงานตามปกติ)

6.       บริษัทฯ จะดำเนินการซ่อม / เปลี่ยนอะไหล่ให้ทันที  หลังจากได้รับอนุมัติซ่อมอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ / เอกชน

7.     ในกรณีที่ได้รับอนุมัติซ่อม (ยกกลับเข้ามาซ่อมในบริษัทฯ)  สามารถติดต่อขอใช้เครื่องสำรองชั่วคราวได้จนกว่าบริษัทฯ จะนำเครื่องมาส่งให้ใช้งานได้ตามปกติ

8.     ภายหลังจากหมดการรับประกัน 1 ปีแล้ว ทางบริษัทฯ ยังคงให้บริการเหมือนอยู่ในการรับประกัน( ทำสัญญาบริการรายปี )


 

ความเห็นของผู้ชม