โทร.02-720-5588 / 092-264-5288
 Hot Line : 081-819-9754
 ID Line : @ cmacsupply
 Email : info@cmacsupply.com
 เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ  เครื่องถ่ายเอกสารสี ขาวดำมือสอง  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว มือสอง  อัตราค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  TONER INK DRUM DV MASTER FLIM  อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์  ระบบบริการ  วิธีการชำระเงิน
เพิ่มเพื่อน Line :
Website : Contact :

ระบบบริการซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาฯ

 

 บริการซ่อม   ดังนี้

 

1.       เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์สำเนาอัตโนมัติ เครื่องโทรสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

2.       บริษัทฯ มีช่างผู้ชำนาญงาน และประสบการณ์ในการซ่อม อีกทั้งรวดเร็วในการเข้าซ่อมและให้บริการ

3.       บริษัทฯ  มีพนักงานไว้สำหรับแนะนำลูกค้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้เครื่องได้ทันที

4.    ในกรณีเครื่องขัดข้อง ทางบริษัทฯ จัดส่งช่างเข้าบริการให้ในเวลาทำงาน หากอยู่ในเขตต่างจังหวัดและปริมณฑล จะจัดส่งช่างเข้าบริการภายใน 1 วัน  (เวลาทำงานตามปกติ)

5.       บริษัทฯ จะดำเนินการซ่อม / เปลี่ยนอะไหล่ให้ทันที  หลังจากได้รับอนุมัติซ่อมอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ / เอกชน

 

 

บริการหลังการขาย  ดังนี้

 

1.     บริษัทฯ รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ  พร้อมจัดช่างเข้าตรวจเช็ค  ทำความสะอาดตามปริมาณการใช้งานของเครื่องในแต่ละรุ่น

2.     บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องปัจจุบัน และ บริษัทฯ มีอะไหล่ /วัสดุสิ้นเปลือง พร้อมที่จะรองรับต่อไป

3.       บริษัทฯ  มีพนักงานไว้สำหรับแนะนำลูกค้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้เครื่องได้ทันที

4.       บริษัทฯ จัดส่งช่างเข้าบริการเมื่อมีการแจ้งซ่อม โดยไม่คิดค่าบริการ

5.    ในกรณีเครื่องขัดข้อง ทางบริษัทฯ จัดส่งช่างเข้าบริการให้ในเวลาทำงาน หากอยู่ในเขตต่างจังหวัดและปริมณฑล จะจัดส่งช่างเข้าบริการภายใน 1 วัน  (เวลาทำงานตามปกติ)

6.       บริษัทฯ จะดำเนินการซ่อม / เปลี่ยนอะไหล่ให้ทันที  หลังจากได้รับอนุมัติซ่อมอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ / เอกชน

7.     ในกรณีที่ได้รับอนุมัติซ่อม (ยกกลับเข้ามาซ่อมในบริษัทฯ)  สามารถติดต่อขอใช้เครื่องสำรองชั่วคราวได้จนกว่าบริษัทฯ จะนำเครื่องมาส่งให้ใช้งานได้ตามปกติ

8.     ภายหลังจากหมดการรับประกัน 1 ปีแล้ว ทางบริษัทฯ ยังคงให้บริการเหมือนอยู่ในการรับประกัน( ทำสัญญาบริการรายปี )


 

ความเห็นของผู้ชม