โทร.02-720-5588 / 092-264-5288
 Hot Line : 081-819-9754
 ID Line : @ cmacsupply
 Email : info@cmacsupply.com
 เครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ  เครื่องถ่ายเอกสารสี ขาวดำมือสอง  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว  เครื่องพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ เครื่องโรเนียว มือสอง  อัตราค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  TONER INK DRUM DV MASTER FLIM  อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์  ระบบบริการ  วิธีการชำระเงิน
เพิ่มเพื่อน Line :
Website : Contact :

ระบบบริการเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนา

 

 ระบบบริการเช่า  ดังนี้

 

1.       บริษัทฯ  มีพนักงานไว้สำหรับแนะนำลูกค้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้เครื่องได้ทันที

 

2.        บริษัทฯ  จัดช่างเข้าบริการตรวจเช็ค ทำความสะอาดเครื่องตามปริมาณงานถ่ายเอกสารของเครื่องแต่ละรุ่น

 

3.       เครื่องจะได้รับการบำรุงรักษา และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

 

4.       บริษัทฯ จะจัดส่งอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองเช่น แม่พิมพ์สร้างภาพ  ผงแม่เหล็ก  ผงหมึก และอะไหล่ต่าง ๆ    ซึ่งจะได้รับการเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

5.       ในกรณีที่เครื่องเสื่อมสภาพ  หรือแก้ไขล่าช้า  บริษัทฯ จะนำเครื่องมาเปลี่ยนหรือมาสำรองให้ใช้จนกว่าบริษัทฯ จะนำเครื่องมาส่งให้ใช้งานได้ตามปกติ

 

6.       ในกรณีที่เครื่องมีปริมาณงานถ่ายเอกสาร มากกว่าหรือน้อยกว่าความสามารถของเครื่อง  ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนเครื่องให้    โดยสามารถติดต่อ / สอบถามได้ที่บริษัทฯ  เพื่อจะได้จัดเครื่องให้เหมาะสมกับปริมาณงานถ่ายเอกสารของท่านต่อไป

ความเห็นของผู้ชม